A Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesületének
tagjai részére

tárgy: Meghívó közgyűlésre


Tisztelt Egyesületi Tag!

Az egyesületünk alapszabályában foglalt felhatalmazás alapján közgyűlést hívok össze, melyre ezúton szeretettel meghívom

A közgyűlés időpontja: 2024. április 30. 19:30
helyszíne: A közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével kerül megtartásra. Elektronikus hírközlő eszközként személyi számítógép, valamint mobil telefonkészülék, informatikai alkalmazásként a Skype vehető igénybe.

Arra az esetre, ha az összehívott közgyűlésen a tagok a határozatképességhez szükséges létszámnál kevesebben jelennének meg, már most összehívom a következő közgyűlést változatlan, alább megjelölt napirenddel, változatlan módon, az eredeti közgyűlés időpontját, 30 perccel követő időpontra, azaz 2024. április 30. 20:00 időpontra. Az így, második időpontra összehívott közgyűlés, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes lesz.

Napirend:

1.A 2023. évi közhasznúsági beszámoló elfogadása.
előadó: Juhász Ferencné

2.A múlt év szakmai beszámolója
előadó: Baranyi Bence

3.A 2024. év program és költségvetés tervezete
előadó: Tóthné dr. Kiss Orosz Mária

4.Az elnökkel történő munkaviszony létesítés.
előadó: Tóthné dr. Kiss-Orosz Mária

5.Alapszabály módosítása.
előadó: Tóthné dr. Kiss-Orosz Mária

6.Hozzászólások, javaslatok.

A jelen meghívót, az egyesület honlapján (vgyse.hu), egyidejűleg közzétettem.

A közgyűlésen való részvételére feltétlenül számítok!

Kelt: Eger, 2024. április hó 15. nap

Üdvözlettel:

Tóthné dr. Kiss Orosz Mária elnök