meghívó

A Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesületének
tagjai részére

tárgy: Meghívó közgyűlésre

Tisztelt Egyesületi Tag!

Az egyesületünk alapszabályában foglalt felhatalmazás alapján közgyűlést hívok össze, melyre ezúton szeretettel meghívom

A közgyűlés időpontja: 2021. május 25. 09:00
Magyarország Kormánya 2020. november 4. napjával kezdődően, a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett az ország teljes területére vonatkozóan. A rendkívüli jogrendre tekintettel, az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással a közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével kerül megtartásra.
Elektronikus hírközlő eszközként személyi számítógép, valamint mobil telefonkészülék, informatikai alkalmazásként a skype now vehető igénybe.

Arra az esetre, ha az összehívott közgyűlésen a tagok a határozatképességhez szükséges létszámnál kevesebben jelennének meg, már most összehívom a következő közgyűlést változatlan, alább megjelölt napirenddel, változatlan módon, az eredeti közgyűlés időpontját, 4 nappal követő időpontra, azaz 2021. május 29. 09:00 időpontra. Az így, második időpontra összehívott közgyűlés, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes lesz.

Napirend:

1.A 2020. évi közhasznúsági beszámoló elfogadása.
előadó: Juhász Ferencné
2.A múlt év szakmai beszámolója
előadó: Baranyi Bence
3.A 2021. év program és költségvetés tervezete
előadó: Tóthné dr. Kiss Orosz Mária
4.A Heves Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház múlt év szakmai beszámolója
előadó: Jakab László
5.A Heves Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház 2021. évi program és költségvetés tervezete
előadó: Jakab László
6.Hozzászólások, javaslatok

A jelen meghívót, az egyesület honlapján (vgyse.hu), egyidejűleg közzétettem.

A közgyűlésen való részvételére feltétlenül számítok!

Kelt: Verpelét, 2021. május hó 10. nap

Üdvözlettel:

Tóthné dr. Kiss Orosz Mária elnök